محصولات گلستان

برنج گلستان
برنج ایرانی 4.5
محدوده توزیع : شهر سنندج
76,100 تومان
70,700 تومان7%
برنج گلستان
برنج ایرانی 10 کیلوگرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
169,000 تومان
158,000 تومان7%
برنج گلستان
برنج ایرانی 10 کیلوگرمی شکسته
محدوده توزیع : شهر سنندج
119,000 تومان
105,000 تومان12%
برنج گلستان
برنج 1 کیلویی
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,000 تومان
15,800 تومان7%
برنج گلستان
2.26 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
38,300 تومان
35,600 تومان7%
چای گلستان
تی بک قرمز 25 عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,840 تومان12%
چای گلستان
تی بک قرمز 50 عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
9,900 تومان
8,710 تومان12%
چای گلستان
تی بک قرمز 100 عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
18,500 تومان
16,300 تومان12%
چای گلستان
تی بک عطری 25 عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,840 تومان12%
چای گلستان
تی بک عطری 50 عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
9,900 تومان
8,710 تومان12%
چای گلستان
تی بک عطری 100عددی
محدوده توزیع : شهر سنندج
18,500 تومان
16,300 تومان12%
چای گلستان
هندوستان ممتاز 100 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,950 تومان10%
چای گلستان
هندوستان ممتاز 500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
25,900 تومان
23,300 تومان10%
چای گلستان
سیلان طلایی 100گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,950 تومان10%
چای گلستان
سیلان طلایی 500گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
25,900 تومان
23,300 تومان10%
چای گلستان
چای صبحانه 100 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,300 تومان
4,770 تومان10%
چای گلستان
500 گرمی صبحانه
محدوده توزیع : شهر سنندج
24,900 تومان
22,400 تومان10%
زعفران گلستان
نیم گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,700 تومان5%
زعفران گلستان
یک گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,500 تومان
10,900 تومان5%
زعفران گلستان
20 گرمی
محدوده توزیع : سراسر ایران
12,000 تومان
11,600 تومان3%
قند و شکر گلستان
قند شکسته 1700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
10,500 تومان
9,700 تومان8%
قند و شکر گلستان
قند شکسته 650 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,350 تومان
4,000 تومان8%
قند و شکر گلستان
شکر 1900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,200 تومان
7,790 تومان5%
قند و شکر گلستان
شکر 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,900 تومان
3,710 تومان5%
حبوبات گلستان
عدس 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,050 تومان
5,140 تومان15%
حبوبات گلستان
عدس 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,900 تومان
10,100 تومان15%
حبوبات گلستان
نخود 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,050 تومان
5,990 تومان15%
حبوبات گلستان
نخود 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,900 تومان
11,800 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیا سفید 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,550 تومان
5,570 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیاسفید 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,900 تومان
11,000 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیا قرمز 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,550 تومان
5,570 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیا قرمز 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,900 تومان
11,000 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیا چیتی 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,350 تومان
7,100 تومان15%
حبوبات گلستان
لوبیا چیتی 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,500 تومان
14,000 تومان15%
حبوبات گلستان
لپه 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,550 تومان
6,420 تومان15%
حبوبات گلستان
لپه 900گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
14,900 تومان
12,700 تومان15%