محصولات پردیس

برنج پردیس
برنج طارم ایرانی 5 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
64,500 تومان
61,300 تومان5%
برنج پردیس
10 کیلو کرمی طارم
محدوده توزیع : شهر سنندج
135,000 تومان
122,000 تومان10%
روغن پردیس
مایع 810 گرمی سرخ کردنی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,400 تومان
4,310 تومان2%
روغن پردیس
مایع مخلوط 2.7 کیلویی
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,700 تومان2%
روغن پردیس
مایع مخلوط 810 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,400 تومان
4,310 تومان2%
قند و شکر پردیس
قند شکسته 5 کیلویی
محدوده توزیع : شهر سنندج
25,000 تومان
23,800 تومان5%
قند و شکر پردیس
قند شکسته 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,050 تومان
3,770 تومان7%
قند و شکر پردیس
قند شکسته 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,450 تومان
2,280 تومان7%
قند و شکر پردیس
شکر 1700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,630 تومان
6,300 تومان5%
قند و شکر پردیس
شکر 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,550 تومان
3,370 تومان5%
قند و شکر پردیس
شکر2500 گرمی
محدوده توزیع : سراسر ایران
9,750 تومان
9,260 تومان5%
قند و شکر پردیس
شکر 4500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,600 تومان
16,700 تومان5%
کنسرو پردیس
تن ماهی 180 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,500 تومان
5,850 تومان10%
کنسرو پردیس
تن ماهی 150 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,800 تومان
5,220 تومان10%
کنسرو پردیس
پکیج تن ماهی 4 عددی 180 گرمی
محدوده توزیع : استان کردستان
26,000 تومان
23,400 تومان10%
کنسرو پردیس
پکیج تن ماهی 4 عددی 150 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
23,200 تومان
20,900 تومان10%
رب و سس پردیس
رب 800 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,840 تومان12%