محصولات اصالت

ترشیجات اصالت - فلفل سوزنی 620 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,400 تومان10%
ترشیجات اصالت - مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,000 تومان
12,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی سیر قرمز گل 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,000 تومان
12,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی موسیر زرد680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,000 تومان
12,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی لیته ساده 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی لیته بندری قرمز680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی لیته بندری کاراملی 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی مخلوط 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
ترشیجات اصالت - ترشی هغت بیجار مخلوط با رب 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
ترشیجات اصالت - سیر صدفی 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,000 تومان
16,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - خیار شور ممتاز دست چین 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,900 تومان
6,300 تومان10%
ترشیجات اصالت - خیار شور ویژه 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,900 تومان
7,200 تومان10%
ترشیجات اصالت - خیار شور قلمی2- 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,200 تومان
4,700 تومان10%
ترشیجات اصالت - زیتون معمول گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
9,900 تومان
9,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - زیتون پرورده 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,000 تومان
15,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - زیتون سوپر رویال 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
20,000 تومان
18,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - زیتون ممتاز 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,000 تومان
11,000 تومان10%
ترشیجات اصالت - آبلیموی 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,900 تومان
6,800 تومان15%
ترشیجات اصالت - آبغوره 430 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,200 تومان
4,600 تومان12%
رب و سس اصالت - شیشه 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,400 تومان
4,900 تومان10%
رب و سس اصالت - سس فلفل شیشه 80 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
1,400 تومان
1,000 تومان30%
رب و سس اصالت - سس فلفل شیشه 200 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
1,900 تومان
1,500 تومان25%
رب و سس اصالت - سس فلفل 420 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,500 تومان
2,800 تومان20%
کنسرو اصالت - بادمجان کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,000 تومان
3,500 تومان13%
کنسرو اصالت - ذرت کلیددار 380 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,000 تومان
4,400 تومان12%
کنسرو اصالت - کنسرو لوبیا کلید دار380 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,700 تومان
3,300 تومان10%
کنسرو اصالت - لوبیا چیتی با قارچ کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,700 تومان
4,200 تومان10%
کنسرو اصالت - نخود فرنگی کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,000 تومان
3,600 تومان10%
کنسرو اصالت - کنسرو سبزیجات 420 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,100 تومان
3,700 تومان10%
شربت و مربا اصالت - شربت سکنجبین550 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,900 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا آلبالو شیشه 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,400 تومان
4,700 تومان13%
شربت و مربا اصالت - مربا هویج 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,600 تومان
3,200 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا بالنگ 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,100 تومان
3,700 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا توت فرنگی 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,000 تومان
4,400 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا به 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,700 تومان
4,200 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربای انجیر 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,300 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربای گل 310 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,000 تومان
4,400 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا آلبالو 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,000 تومان
11,000 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا هویج 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,200 تومان
6,400 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا بالنگ 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
9,900 تومان
8,800 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا توت فرنگی 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,000 تومان
11,000 تومان12%
شربت و مربا اصالت - مربا به 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,000 تومان
10,000 تومان12%