محصولات لطیفه

استحمام لطیفه - نرم کننده مو 500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,800 تومان
3,500 تومان10%
استحمام لطیفه - نرم کننده طلایی مو 500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,900 تومان
5,900 تومان15%
استحمام لطیفه - نرم کننده مو 800 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,900 تومان
5,400 تومان10%
استحمام لطیفه - نرم کننده طلایی مو 800 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,400 تومان
7,200 تومان15%
استحمام لطیفه - نرم کننده مو 1000 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,900 تومان
5,900 تومان15%
استحمام لطیفه - نرم کننده طلایی مو 250 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,900 تومان
3,500 تومان12%
استحمام لطیفه - نرم کننده طلایی مو 200گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,900 تومان12%
استحمام لطیفه - شامپو سیب طرح جدید
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,000 تومان
1,700 تومان15%
استحمام لطیفه - شامپو سیر 500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
5,000 تومان10%
استحمام لطیفه - شامپو سدر 500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,100 تومان
4,600 تومان10%
استحمام لطیفه - شامپو بچه
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,300 تومان
2,100 تومان10%
استحمام لطیفه - شامپو خانواده ارکید 750 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,300 تومان12%
استحمام لطیفه - شامپو خانواده تخم مرغ 750 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,300 تومان12%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 400 گرمی حس دریا
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی ویولت 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی افتابگردان 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی رز صورتی 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری پرتغال
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی رز قرمز 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,100 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری موز
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری توت فرنگی
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری هلو
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری نارگیل
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع دستشویی لطیفه - مایع دستشویی 4 لیتری سیب
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
14,000 تومان10%
مایع ظرفشویی لطیفه - مایع ظرفشویی 1 لیتری با 4 رایحه
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,000 تومان12%
مایع ظرفشویی لطیفه - مایع ظرفشویی 4 لیتری با 3 رایحه
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,000 تومان
12,000 تومان12%