محصولات هایلی

روغن هایلی
نیمه جامد 4/5 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
26,500 تومان
25,100 تومان5%
روغن هایلی
مخلوط 810 گرمی هایلی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,890 تومان
4,300 تومان12%
روغن هایلی
مایع مخلوط 675 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,850 تومان
3,580 تومان7%
روغن هایلی
مایع مخلوط 1/5 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,800 تومان
6,860 تومان12%
روغن هایلی
مایع مخلوط 2 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,000 تومان
10,500 تومان5%
روغن هایلی
مایع مخلوط 3 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,500 تومان
14,500 تومان12%
روغن هایلی
مایع 810 سرخ کردنی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,890 تومان
4,300 تومان12%
روغن هایلی
مایع 675 گرمی سرخ کردنی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,850 تومان
3,660 تومان5%
روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 1/5 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,600 تومان
6,840 تومان10%
روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 2 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,000 تومان
10,500 تومان5%
روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 2/5 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,400 تومان
12,300 تومان8%
روغن هایلی
مایع سرخ کردنی 3 لیتری
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,400 تومان
14,800 تومان10%
روغن هایلی
نیمه جامد 5 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
26,500 تومان
25,700 تومان3%
روغن هایلی
روغن آفتابگردان 810 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,300 تومان
4,770 تومان10%
کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی ساده کلید دار
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,550 تومان
4,910 تومان25%
کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم زیتون
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,850 تومان
5,890 تومان25%
کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم فلفل
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,750 تومان
5,060 تومان25%
کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی با طعم شوید
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,750 تومان
5,060 تومان25%
کنسرو هایلی
تن ماهی 180 گرمی پادینا
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,250 تومان
3,680 تومان30%