محصولات ایرانی

برنج ایرانی
هاشمی طالش 10 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
140,000 تومان
129,000 تومان8%
برنج ایرانی
برنج فجر گیلان 10 کیلویی
محدوده توزیع : شهر سنندج
115,000 تومان
98,000 تومان15%
برنج ایرانی
برنج سر لاشه 10 کیلویی
محدوده توزیع : شهر سنندج
85,000 تومان
76,500 تومان10%