محصولات سونار

روغن سونار
روغن آفتابگردان 1800 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
20,700 تومان
18,600 تومان10%
روغن سونار
روغن ذرت 1800 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
30,000 تومان
27,000 تومان10%