روغن عقاب
روغن مخلوط کنجد و کانولا 900 میلی گرم
محدوده توزیع : شهر سنندج
18,000 تومان
15,500 تومان14%
روغن عقاب
روغن کنجد فرا بکر500 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
20,000 تومان
17,000 تومان15%
روغن عقاب
تصفیه شده 890 سی سی
محدوده توزیع : شهر سنندج
30,000 تومان
24,000 تومان20%
روغن عقاب
روغن کنجد سرخ کردنی 900 میلی گرم
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,000 تومان
10,800 تومان10%