روغن فامیلا famila
سرخ کردنی فامیلا 1/8 لیتر
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,500 تومان
17,500 تومان
روغن فامیلا famila
روغن مایع کلزا فامیلا - 900 میلی لیتر
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان
روغن فامیلا famila
سرخ کردنی فامیلا - 1350 گرم بدون پالم
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,200 تومان
8,200 تومان
روغن فامیلا famila
سرخ کردنی بدون پالم 900 میلی لیتری فامیلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان
روغن فامیلا famila
سرخ کردنی فامیلا - 810 گرم
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,200 تومان
7,200 تومان
روغن فامیلا famila
آفتابگردان فامیلا –1/62 میلی لیتر ویتامینه
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,500 تومان
17,500 تومان
روغن فامیلا famila
روغن آفتابگردان فامیلا - 810 میلی لیتر ویتامینه
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان
روغن فامیلا famila
سرخ کردنی فامیلا سری فارنهایت - 2.5 ‌لیتر
محدوده توزیع : شهر سنندج
25,000 تومان
25,000 تومان